Dilluns, 22 Abril 2024

Presentació

Presentació

Benvolgut soci,

Com a presidenta de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de La Garriga, vull donar-li les gràcies per la confiança dipositada en l’Associació i ser una de les empreses que ha decidit apostar per l’associacionisme i formar part d’un sòlid teixit empresarial juntament amb la resta d’associats.

Com ja sabeu, la nostra raó de ser és ser un interlocutor vàlid i grup de pressió davant les administracions, sobretot a nivell local i, treballar per la millora del nostre entorn més immediat.

A dia d’avui, representem el 13% de la totalitat d’empreses que es troben als polígons, el nostre marc d’actuació compren el polígon Congost, Ca N’illa, Can Terres i Met Sidru, sent a dia d’avui 13 les empreses associades.

Com actuacions rellevants durant aquest 2018 cal dir que hem aconseguit dialogar amb l’Ajuntament i s’han obtingut 20,000€ per la neteja viària, el manteniment i el desbrossament de les zones verdes dels quatre Polígons Industrials. A més, està prevista una partida pressupostària pel 2019 destinada al projecte de senyalització Vial. Una de les nostres tasques més importants es realitzar seguiment perquè les actuacions es duguin a terme de la forma més correcta i adient als usuaris del polígons.

Un dels nostres principals objectius pel 2019 es continuar treballant en nous projectes pel benefici dels empresaris i dels treballadors dels polígons.

Si voleu contribuir en aquestes millores i fer-nos arribar els seus suggeriments, comentaris o problemes, es poden posar en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic o trucant al telèfon 93 496 45 29. Restem a la seva disposició per a dubtes i aclariments.

Rebi una cordial salutació,

 


Elisabet Vila
Presidenta de l’AEP La Garriga

.