Dilluns, 22 Abril 2024

BENVINGUTS

L’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de La Garriga us dona la benvinguda al seu portal web.

Aquesta associació va néixer el 2017, amb l’objectiu principal de compartir un espai per unificar criteris i vetllar pel seu entorn. A més l’Associació pretén formar un sòlid teixit empresarial que permeti crear aliances i col·laboracions en benefici de tots.

Els principals objectius de l’Associació son:

• Generar lobby per tenir força de negociació davant l’Administració local
• Lluitar per la millora de l’entorn immediat
• Generar comunitat i sinergies empresarials de km0
• Posar en marxa projectes que afavoreixin la competitivitat empresarial

La composició de la Junta Directiva:

Presidenta: Elisabet Vila (Vernissats R Vila)
Tresorera: Maite Segú (Excavacions i Transports Segú)
Secretari: Josep Boté (Gasoil 3B)
Vocal: Pedro Almenara (Barnizados y Lacados Pedro Almenara)