Dimecres, 24 Juliol 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
29 Set 2020

Es prorroguen els ERTO fins al 31 de gener

El Consell de Ministres ha donat avui llum verda al nou Acord Social en defensa de l’ocupació que prorroga el mecanisme dels ERTO fins al 31 de gener de 2021.
A continuació resumim els aspectes més rellevants de l’acord:

Expedients per causa de força major

Es prorrogaran, fins al 31 de gener de 2021, tots els ERTO de força major que es van tramitar amb motiu del RD 463/2020 pel qual es declarava l’estat d’alarma.

Expedients de causes objectives (ETOP)

La vigència del règim dels expedients ETOP vinculats directament a la Covid-19, segons el RDL, queda prorrogada fins al 31 de gener de 2021.

ERTO per rebrot i expedients justificats per limitacions o impediment del desenvolupament normal de l’activitat

Les empreses i entitats de qualsevol sector d’activitat podran instruir expedients de suspensió que estiguin fonamentats d’acord amb les noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades per autoritats sanitàries que comportin l’impediment de l’activitat.

Les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social seran, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 100% en empreses de menys de 50 persones treballadores i del 90% en empreses de més de 50 treballadors.

Les empreses podran aplicar, per a cada centre de treball afectat de suspensió, les següents exoneracions en la quota empresarial de la seguretat social:

Les empreses amb menys de 50 treballadors podran exonerar:

 • 100% el mes d’octubre de 2020
 • 90% el mes de novembre de 2020
 • 85% el mes de desembre de 2020
 • 80% el mes de gener de 2021

Les empreses amb més de 50 treballadors podran exonerar:

 • 90% el mes d’octubre de 2020
 • 80% el mes de novembre de 2020
 • 75% el mes de desembre de 2020
 • 70% el mes de gener de 2021

Aspectes comuns als expedients

En el cas d’expedients de força major i expedients ETOP ja iniciats, s’haurà de remetre una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions abans del 20 d’octubre de 2020.

Clàusula de manteniment de l’ocupació

Totes les empreses que s’acullin a les exoneracions de quota empresarial de seguretat social renovaran el seu compromís de manteniment de l’ocupació per a 6 mesos més. En cas contrari, s’estarà al compromís i termini de 6 mesos anteriors.

Règim de protecció de les persones treballadores

 

 • La suspensió de contractes temporals comportarà la seva pròrroga segons el còmput del període de suspensió.
 • Els expedients no poden justificar l’extinció del contracte ni l’acomiadament.
 • No es podran realitzar hores extraordinàries.
 • No es podrà realitzar noves externalitzacions ni contractacions excepte en casos que es pugui justificar per causes objectives.
 • Les persones afectades per aquests expedients percebran el 70% de la base reguladora de la prestació d’atur en proporció a la seva afectació en el cas de reducció de jornada.

 

Si és del vostre interès, podeu veure la notícia sencera en aquest enllaç.