Dimecres, 24 Juliol 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
6 Oct 2020

Instruccions de la Secretaria General referent a la presentació d’ERTO

Vista la publicació del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre de 2020, de mesures socials en defensa de l’ocupació, amb la voluntat de resoldre dubtes i clarificar els diferents procediments, la secretaria general del Departament de Treball ha procedit a dictar les següents instruccions pel que fa a la tramitació dels ERTO:

  • Instrucció 22/2020, de 30 de setembre, de la Secretaria General, sobre els procediments administratius per la tramitació d’ERTO en relació amb el RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.
    • Sol·licituds abans del 20 d’octubre
  • Instrucció 24/2020, de 2 d’octubre, de la Secretaria General, sobre el procediment administratiu per a la tramitació de sol·licituds de declaració d’empresa depenent o integrant de la cadena de valor d’empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una baixa taxa de recuperació d’activitat.
    • Sol·licituds del 5 al 19 d’octubre

En les respectives instruccions hi trobareu els enllaços pertinents per fer les sol·licituds, així com la documentació necessària a presentar.