Diumenge, 16 Juny 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
14 Oct 2020

La llei del teletreball ja ha entrat en vigor

Aquest passat dimarts ha entrat en vigor la nova llei que regula el teletreball a l’estat espanyol.

Com a tret principal, hi ha d’haver un acord per escrit entre empresa i treballador, que conserva els mateixos drets que en una feina presencial. I perquè s’apliqui la llei, el teletreball ha de suposar, com a mínim, el 30% de la jornada, almenys durant 3 mesos.

Decisió voluntària 

El teletreball és una opció voluntària per a les parts i caldrà exposar-ho per escrit, i en cap cas pot ser una causa que justifiqui un acomiadament o una modificació de les condicions laborals. Pel fet de ser voluntari, també és reversible.

És a dir, cap treballador pot ser acomiadat de manera justificada amb l’argument que no s’adapta bé al teletreball.

Qui es farà càrrec de les despeses?

A partir del mes de gener, les empreses hauran d’assumir una part dels costos que es generen per treballar fora de l’oficina. Unes quantitats que s’hauran d’establir per conveni, i que es tractaria del consum elèctric, la connexió a internet o la calefacció de casa.

La llei preveu que les empreses han de facilitar les eines i el manteniment que calgui per poder fer les tasques.

La resta de despeses es poden acordar a la negociació col·lectiva. Però la normativa no s’aplica a les feines que s’hagin de fer a distància per la Covid-19, tot i que l’empresa sí que ha de facilitar el material necessari.

Mateixos drets

Els treballadors que facin teletreball han de tenir els mateixos drets que els que treballen presencialment, i les mateixes condicions, com ara el salari, el temps de treball, la formació i la promoció professional.

Això vol dir que teletreballar no vol dir estar connectat permanentment a la feina.

L’empresa, per la seva banda, tindrà dret a controlar que el treballador compleixi amb les seves obligacions, com la jornada laboral i els objectius que s’hagin marcat.

Horaris i dret a desconnexió

S’haurà de registrar el temps de treball de manera acordada i l’empresa haurà de garantir que es limita l’ús de la comunicació empresarial durant els temps de descans.

A més, la nova llei distingeix entre treball a distància (treballar de forma regular des del domicili o lloc escollit pel treballador), teletreball (treballar a distància exclusivament o de manera prevalent amb sistema informàtic o telemàtic) i treball presencial (treballar a l’empresa o al lloc que digui l’empresa).