Dilluns, 22 Abril 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
27 Jul 2020

Pla Específic de Mobilitat del Vallès

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), que proposa unes 70 actuacions de mobilitat als dos vallesos, que han d’executar Generalitat, Estat i ajuntaments de les dues comarques en l’horitzó de 2026. Les mesures plantejades al pla són fruit d’un treball en què han participat, a més de la Generalitat, administracions locals i comarcals, ens territorials i socials i també la ciutadania.

El PEMV planteja 6 eixos: transport públic ferroviari, transport públic per carretera, transport privat, mobilitat a peu i amb bicicleta i gestió de la mobilitat, amb un pressupost estimat global de prop de 2.500 milions d’euros.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat 32 al·legacions amb l’objectiu de demanar més inversions a la comarca i la participació del territori en l’execució i seguiment del pla. Entre d’altres, les al·legacions expressen la preocupació per l’emergència climàtica i la qualitat de l’aire i demanen que el PEMV sigui més ambiciós en el transport públic i la mobilitat no motoritzada. Alguns exemples són impulsar la línia orbital ferroviària Sabadell-Granollers-Mataró, desdoblar i millorar l’R3, executar l’intercanviador R3-R8, millorar els accessos ferroviaris a Barcelona, connectar les línies R2 i R3 a les Franqueses, fer més aparcaments d’intercanvi i garantir la parada dels regionals de l’R11 a Granollers i Mollet.

 

Podeu trobar tota la documentació relacionada amb el PEMV en aquest enllaç: memòria, informes, les fases, estudis o jornades.