Dimecres, 24 Juliol 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
30 Nov 2021

S’aprova el pressupost municipal per al 2022

El passat 25 de novembre es van aprovar en el Ple del mes de Novembre els pressupostos municipals de 2022. El pressupost es d’un total de 21.802.693 € (un 8,93% més alt que el del 2021) dels quals 2.375.990 € estaran destinats a inversions com la zona lúdic esportiva de Can Terrers  a millores en accessibilitat.

Explicant que els objectius son dotar suficientment les partides d’inversió per mantenir els compromisos de programa, cobrir completament la dotació econòmica per a contractes de despesa, mantenir el compromís amb el comitè respecte la dotació anual en capítol I pel compliment de l’RLT i contenir l’estabilitat pressupostària i aconseguir, a la liquidació, mantenir l’estalvi net”.

Des de el partit de Junts per Catalunya, explica que la inversió destinada a la zona lúdica esportiva de Can Terrers “no es una inversió prioritària” comenta Montse Llobet.

Per part de la CUP han mostrat també el seu desacord conforme la inversió cap a la zona lúdica, ja que creuen que es una “inversió electoralista”. Comenten també que “es qüestionable com es volen finançar aquets projectes, venen parts dels patrimoni municipal” comenta Pep Tarradas.

El partit del PSC comenta que ha trobat a faltar les inversions destinades a “promoure l’habitatge social, a un projecte de tanatori, a polítiques de reactivació econòmica o a la tarifació social”. Segons la inversió dedicada a la zona lúdica expliquen que un “projecte on la ciutadania pogués decidir què vol en aquell espai i que costés menys pressupost, ja que aquest triplica l’endeutament i suposa la venda del patrimoni que ens quedava”. Comenta Alex Valiente.

Per acabar, el regidor de Ciutadans Ángel Guillén diu que “la inversió te un alt cost i que hi ha altres coses mes prioritàries, ja que vendre el únic patrimoni que quedava es un error”.

 

Font: Ajuntament de la Garriga