Dissabte, 18 Maig 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
24 Ago 2021

Can Luna – Espai Obert per Entitats

L’espai polivalent de Can Luna té la voluntat de donant resposta a les entitats, associacions i fundacions del municipi en tots els seus àmbits i es destina al desenvolupament d’activitats culturals i educatives, commemoracions i esdeveniments de lleure.

Malgrat ser un equipament de titularitat municipal i, per tant, gestionat per l’Ajuntament de la Garriga, Can Luna és un espai obert a la ciutadania i a les entitats, així que s’ha creat una Taula Coordinadora de l’Espai Polivalent.

És un òrgan consultiu i participatiu, format pel conjunt d’entitats i associacions que utilitzen l’espai de manera periòdica. Té com a objectius coordinar les activitats i els serveis que es desenvolupen a l’Espai i vetllar pel manteniment i la convivència en l’equipament així com la millora del seu funcionament.

Les principals funcions de la Taula Coordinadora són:

–       Posar en comú el calendari d’activitats

–       Informar de les novetats que afecten al funcionament de l’equipament: serveis, noves entitats, etc.

–       Fer propostes de millora de l’espai i revisar el seu reglament

Recentment, una de les accions dutes a terme per la Taula ha estat l’organització del calendari pel proper curs per a l’ús de Can Luna per part de les diverses entitats, de manera que cadascuna disposa d’uns dies i horaris per a dur a terme les seves activitats (assajos, reunions, etc.).

L’Espai Polivalent de Can Luna està obert també a grups, fundacions, centres d’ensenyament, organismes i institucions públiques, partits polítics en període electoral si l’espai està afectat i particulars, que en poden fer ús, prèvia autorització.

Font: Ajuntament La Garriga