Dilluns, 22 Abril 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
10 Feb 2023

La Garriga dona a conèixer el nou espai jove situat a Can Luna

L’Ajuntament de la Garriga va organitzar dissabte pas-sat una jornada de portes obertes al nou espai jove del municipi que s’ha situat en un local de Can Luna. Va incloure la presentació del pla d’usos de l’equipament. L’alcaldessa, Dolors Caste-llà, va destacar que es tracta “d’un equipament obert i relacional per a l’entreteni-ment, la participació cívica i la creativitat” que també oferirà als joves “múltiples assessoraments” en temes com la salut mental, l’ocupa-ció, les relacions sexoafecti-ves, les drogues o l’habitatge, entre d’altres.