Diumenge, 16 Juny 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
17 Gen 2022

La Taula de Mobilitat avança cap a una nova fase

Un cop fetes les tres trobades de la taula de mobilitat, les propostes que van ser aportades en cada una de les 3 sessions realitzades, seran estudiades a nivell tècnic i política per veure si es poder dur a terme.

La mobilitat activa a peu, la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal i el vehicle privat. Son les tres garant aportacions que mes van sorgir en les trovades. A continuació veureu detallades algunes de les propostes que van sortir en cada sessió.

Sessió 1

  • Ampliació de voreres.
  • Millora de la il·luminació de determinades zones.
  • Regulació de circulació de bicicletes i patinets per evitar conflictes amb vianants.

Sessió 2

  • Instal·lació de més aparcaments segurs per a bicicletes.
  • Reforma de la carretera Nova per incorporar dos carrils bici.
  • Interconnexió de totes les vies clicables.

Sessió 3

  • Garantir places d’aparcament al centre prioritàries a la mobilitat reduïda.
  • Reducció de les zones vermella a 30 minuts i repartir-les estratègicament a d’altres carrers.
  • Mesures per potenciar els vehicles no contaminant.

Per trobar mes informació podeu clicar aquí