Diumenge, 16 Juny 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
14 Mai 2020

L’ERTO es prorroga fins el 30 de juny

Avui es ratifica al Consell de Ministres l’Acord Social en Defensa de l’Ocupació, aprovat ahir, que prorroga els ERTO per força major fins el 30 de juny de 2020.

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, prioritzant els ajustos en termes de reducció de jornada. Aquestes empreses han de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’ERTO en un termini de 15 dies i al SEPE les variacions en les dades dels treballadors inclosos en aquest expedient.

L’acord també modifica la disposició addicional sisena del RDL 8/2020, de 17 de març, que garanteix el compromís de manteniment de l’ocupació, per part de les empreses, en un termini de 6 mesos des de la represa de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

 

Nova categoria de ERTO i exoneració de quotes

Es manté l’exoneració de les quotes a la Seguretat Social per a les empreses que continuïn en ERTO de força major total, que serà del 75% pera  empreses de 50 treballadors o més.

S’introdueix una nova categoria d’ERTO per a les empreses que puguin reiniciar l’activitat, l’ERTO de força major parcial, que durarà fins el 30 de juny. Fins a aquesta data, les empreses poden combinar treballadors en activitat i suspesos i hi haurà exoneracions en les quotes per a tots.

Les exempcions seran més grans per als empleats que tornin a l’activitat

Empreses de menys de 50 treballadors:

  • Exempcions del 85% i del 70% en les cotitzacions meritades al maig i al juny, respectivament, per als treballadors que reprenguin l’activitat.
  • Exempcions del 60% i del 45% en les cotitzacions meritades al maig i al juny, respectivament, per als que continuïn suspesos.

Empreses de 50 treballadors o més:

  • Exempcions del 60% i del 45% en les cotitzacions meritades al maig i al juny, respectivament, per als treballadors que reprenguin l’activitat.
  • Exempcions del 45% i del 30% en les cotitzacions meritades al maig i al juny, respectivament, per als que continuïn suspesos.

 

Repartiment de dividends i transparència fiscal

Les empreses que s’acullin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran procedir al repartiment de dividends durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació dels ERTO, excepte si tornen la part corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social.