Dimecres, 24 Juliol 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
7 Mai 2020

Nou tram de les línies d’avals ICO

El passat dimarts 5 de maig, el Consell de Ministres va aprovar un tercer tram de les línies d’avals de l’ICO de 24.500 milions d’euros.

D’aquest total, es destinaran 20.000 milions a les empreses (10.000 milions per a pimes i autònoms, i 10.000 milions per la resta); 4.000 milions aniran per avalar les emissions de pagarés d’empreses no financeres del mercat de renda fixa, i 500 milions d’euros es destinaran a CERSA per reforçar la tasca de reafinançament i suport a les empreses.

Han anunciat, també, que les entitats bancàries no podran carregar costos financers.

 

20.000 milions per a autònoms, pimes i empreses

Aquest finançament manté les mateixes característiques i el mateix procediment de tramitació dels trams inicials. Com s’ha comentat, la meitat serà per a pimes i autònoms, i l’altra meitat per a empreses de més dimensió.

Els avals podran ser sol·licitats per aquells autònoms, pimes i empreses que s’hagin vist afectades pels efectes econòmics del covid-19, sempre i quan aquests no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020.

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, es garanteix el 70% del nou finançament concedit i el 60% en el cas de les operacions de renovació. Els avals tindran una vigència igual al termini de préstec concedit, amb un màxim de 5 anys.