Dissabte, 18 Maig 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
27 Abr 2020

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat per a autònoms

El proper 30 d’abril, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, efectuarà un nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms.

Qui va rebre el primer abonament el passat dia 17, percebrà la part proporcional del mes d’abril. D’altra banda, qui va tenir el reconeixement posteriorment o el tinguin a partir d’ara, rebran l’equivalent a 47 dies.

La quantitat d’aquesta prestació és l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Recordeu que aquesta prestació extraordinària la pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi que es vegi afectat pel tancament del seu negoci a causa de l’estat d’alarma, o que hagi tingut una caiguda del 75% en la seva facturació respecte la mitjana del semestre anterior.

Per fer la sol·licitud no s’exigeix un període mínim de cotització, només cal estar donat d’alta a la Seguretat Social i estar al corrent dels pagaments de les cotitzacions. A més, aquesta prestació és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Moncloa.