Dimecres, 24 Juliol 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
10 Jul 2020

Pròrrogues de les mesures socials i nous ajuts al transport

El Reial Decret Llei 26/2020, de 7 de juliol, publicat al BOE prorroga un seguit de mesures socials d’ajut aprovades en RD anteriors, alhora que inclou importants mesures per al transport.

Les empreses i autònoms que presten serveis de transport públic de mercaderies o passatgers es podran acollir a una moratòria de fins a 6 mesos en el pagament del principal dels contractes de préstec, lísing o renting dels seus vehicles de més de 3.5 tones, sempre que demostrin una caiguda dels seus ingressos mensuals mitjans d’almenys un 40% al març-maig de 2020 respecte d’aquest mateix període de l’any 2019.

Es tracta d’una moratòria, no d’una condonació, de manera que les quotes s’hauran de pagar en el futur o bé es prorratejaran cada mes, a pactar amb l’entitat financera. No s’aplicaran interessos ni es podran exigir garanties per a aquest ajornament, que caldrà sol·licitar a l’entitat financera a partir del 9 de juliol.

Aquesta mesura s’aplica a empreses que es dediquin al transport públic, ja sigui com a activitat principal o accessòria, de mercaderies o passatges, però no a qualsevol empresa que compti amb vehicles de transport.

Una altra mesura important és la pròrroga de tres mesos en la validesa dels certificats de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que caduquin entre el 21 de juny i el 31 d’agost.

Pel que fa a les mesures de caràcter social, el RDL bàsicament prorroga fins el 30 de desembre diversos instruments de protecció dels RDL 8/2020 i 11/2020, com ara:

  • Moratòria en el pagament del préstec hipotecari sobre l’habitatge habitual.
  • Pròrroga del contracte d’arrendament sobre l’habitatge habitual.
  • Garantia del subministrament d’aigua, llum i gas a l’habitatge habitual.

Aquestes mesures socials s’apliquen a persones vulnerables:

  • Persones a l’atur, o bé empresaris/autònoms que hagin patit una davallada d’ingressos d’almenys un 40%.
  • Ingressos de la unitat familiar no superiors a tres cops l’IPREM mensual, és a dir 1.613,52€.

Podeu consultar el RDL aquí

Per llegir la notícia publicada a la web de la Moncloa, podeu consultar-la aquí.