Diumenge, 16 Juny 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
9 Jul 2020

Multa a empreses que se saltin la prevenció Covid

Des d’ahir, les empreses que incompleixin les mesures bàsiques per contenir l’extensió de la Covid-19 es considera que estan cometent una infracció greu en prevenció de riscos laborals, una multa d’entre 2.046€ i 40.985€, segons es detalla al nou decret llei sobre mesures en transports i habitatge per la pandèmia.

Les mesures bàsiques de prevenció contra el coronavirus contemplen:

  • La ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball.
  • Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics.
  • Adaptar els llocs de treball per garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres.
  • Si no és possible el punt anterior, proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc, com les mascaretes.
  • Evitar la coincidència massiva de treballadors.

També s’habilita a la Inspecció de Treball i la Seguretat Social per vigilar i requerir, i en el seu cas estendre actes d’infracció de les mesures esmentades.