Dimecres, 24 Juliol 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
8 Jul 2020

El Consell Comarcal insta els Ajuntaments a equilibrar la pressió fiscal a la indústria

El Consell Comarcal vol encetar el debat per harmonitzar la pressió fiscal que els ajuntaments del Vallès Oriental apliquen al sector industrial.

Aquest passat dilluns es va presentar l’estudi L’impacte dels impostos municipals als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Oriental, que planteja una anàlisi de quina és l’afectació que les ordenances fiscals que tenen en el desenvolupament de l’activitat econòmica dels municipis, i en especial, als PAE.

El conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal, Jordi Manils, comenta que ha de ser una eina per començar un procés de reflexió per equilibrar les condicions fiscals a la comarca, ja que cal enfortir el procés de reindustrialització del Vallès Oriental i és millor fer-ho cooperant que competint.

Aquest estudi analitza la regulació dels quatre impostos municipals més importants als 32 municipis del Vallès Oriental que disposen de PAE i a 9 municipis de comarques properes. Els impostos estudiats són els que més afecten les empreses com l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost a Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

A més, també s’analitza l’impacte d’aquests impostos en les finances municipals respecte al total d’ingressos corrents, i també analitza la pressió fiscal que suposa per a les empreses.

El tèncic de PAE del Consell Comarcal, Albert Marañon, destaca que l’IBI és l’impost que afecta a més activitats econòmiques i el que més ingressos suposa per a les finances municipals, en concret un 33%.