Diumenge, 16 Juny 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
9 Feb 2021

Ajuts Covid-19 pels ERTO

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número  8336, de data 8 de febrer de 2021, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperativesque s’obrirà dilluns vinent, 15 de febrer. 

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la Pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

Base 2. Beneficiaris

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 2021.

En concret:

  • Petita empresa:la que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
  • Microempresa:la que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
  • Les cooperativesamb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Base 3. Requisits

Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.

Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.

Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

Base 4. Quantia

L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.

Base 5. Procediment de sol·licitud i documentació

5.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement.

5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html.

L’ajut es podrà demanar a partir de dilluns vinent, 15 de febrer, a les 12:00 hores, i fins el dia 22 a les 12:00 hores.

 

Consulteu les preguntes freqüents aquí.