Diumenge, 16 Juny 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
9 Feb 2021

Línia d’ajuts per a treballadors en ERTO o amb contracte fix discontinu, i autònoms

El DOGC va publicar ahir les ordres per les quals s’obriran la setmana vinent els tràmits d’inscripció prèvia per a dos ajuts directes i extraordinaris: l’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i l’ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat.

L’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu és un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un pagament únic, que té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per un ERTO a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la covid-19.

Pel que fa al registre per accedir a aquest ajut, el termini d’inscripció s’obrirà el dilluns 15 de febrer, a les 9 hores i finalitzarà el dia 25 de febrer a les 15 hores. Aquest ajut serà compatible amb tots els altres de la Generalitat.

L’import de l’ajut estarà al voltant dels 600 euros.

L’ajut a persones treballadores autònomes té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes (persona física) i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la covid-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

Pel que fa al registre de persones treballadores autònomes que vulguin accedir als ajuts d’aquest trimestre estarà obert de divendres 19 de febrer a les 9 hores fins al dia 26 de febrer a les 15 hores. L’ajut per al treball autònom serà una altra vegada de 2.000 euros. És compatible amb la resta d’ajuts de la Generalitat amb l’única excepció de les subvencions del Departament de Treball, Afers Social i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

En els dos casos l’ordre d’inscripció al registre no determinarà en cap cas la preferència en l’atorgament de l’ajut.

La inscripció als registres és prèvia a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria dels ajuts. Un cop publicades les convocatòries, la presentació del formulari d’inscripció produirà els efectes de sol·licitud de l’ajut, sense necessitat de cap altre tràmit per part de les persones interessades. De la mateixa manera, el ciutadà validarà la informació de la petició a través d’una declaració responsable on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits i que es validarà posteriorment, un cop fet el pagament. Posteriorment, a través del tauler electrònic de la Generalitat, el ciutadà podrà consultar l’estat de la seva petició.