Dissabte, 18 Maig 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
20 Mar 2023

Avanços sobre el POUM

Els grups municipals celebren reunions setmanals per mantenir-se al dia de l’evolució i buscar el consens entorn el nou pla urbanístic.

Cada setmana, la regidora de Territori, Neus Marrodan, i l’alcaldessa, Dolors Castellà, es reuneixen amb les regidores i regidors de tots els grups municipals per treballar en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Les trobades serveixen per posar al dia la resta de forces polítiques del consistori de l’evolució dels treballs de redacció del POUM i buscar solucions de consens en els punts que es treballen.

També es comparteix informació sobre els suggeriments i peticions aportades per ciutadania i promotors, i sobre les propostes que l’equip redactor del projecte posa sobre la taula.

L’objectiu és buscar el màxim consens sobre el nou document per tal que, passades les eleccions municipals del 28 de maig, l’equip de govern de la nova legislatura entomi aquest projecte de poble amb unes línies definides i acordades.